COLLECTIVE HEALING for a MINDFUL SOCIETY Társadalmi gyógyulás egy értő, tudatos közösségben

Társadalmunk szétforgácsolódott. Ilyen térben nem lehet alkotó, teremtő életet élni.
2016. október 27, és 28-29. Budapest,  MEGHÍVÓ-2016-magyar és INVITATION-2016

meghivo-2016-magyar

Mi a teendő tehát?
Visszafele lenne az előre? A régi idők értékrendje mentén újrafoltozni egy társadalmat – szerintem – nem lehet.
Marad hát a jövőteremtő, megújult, átalakult értékszövedékben kibontakozó új társadalom. A szakrális demokrácia erőtere, ahol a hier-archia=a szellemi, spiriutális rend nem a társadalmi előjogokban,az egyenlőtlenségeket növelő és hatalmi viszonyokkal visszaélő “elit” uralmában, hanem a közjó szolgálatát, elköteleződést élő, megújult demokráciában értékeit, spirituális értékrendjét kibontakoztatni képes társadalom.

Ennek szolgálatát szem előtt tartva indítottuk 2015-ben a Gyógyuló Társadalom-Gyógyító dialógusok projektünket, amely a mi hatósugarunkon belül-ie. a Kárpátok Duna-Tisza közét átölelő régióban törekszik a megbékélést hozó együttérző társadalom kibontakoztatására.
Ennek egyik alapvető lépése: a közösséget, össz-társadalmunkat a múlt sebeiből, traumáiból holisztikus megközelítésben, a mélytudatot is behívó erőtérben feltáró és gyógyulást hozó értő, odafigyelő társadalmi gyógyulás, amely a szeretet tereiben – SzerTerekben országszerte kibontakozni képes közösségekben nyilvánul meg és évente egyszer találkozik egy közös térben.

invitation-2016

 

 

 

WisdomWeavers for Mindful Societies

flyer-2016

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: