Wictor Charon – 45

Az AGA társ-alapítója, Viktor Charon özvegye, Sínai Magdolna. Férje, Charon 45. évvel ezelőtt húnyt el, majd Magdi néni még 25 éven át hűségesen ápolta emlékét és hagyatékát, melyet halála után Ruzsa Ágotára és az AGA-ra hagyta. Ennek szolgálatában hozta létre az AGA a Charon Intézetet.

Charon Intézet

1976-ban október 22-n, a Mesterek napján húnyt el. Most 45 éve.

Írásai az Új Eon bekövetkeztére, a Vizöntő kor – talán még most sem belátható – radikális átalakulásáról szólnak. Egy kor, amely a múltat és a végtelen jövőt köti össze.

Egy világ, melynek körvonalait megsejtve hozzánk közelebb hozta.

Álljon itt egy részlet az Új Eon tudománya könyvből, amely napjainkra nagyon és kimondottan jellemző.

AZ ANYAG RABSZOLGASÁGA

A Vízöntő Korszak karaktere nemcsak a fizikai síkon indít el forradalmi változásokat, hanem a gondolkodó emberiség, főleg pedig a tudományos alapon kutató okkultista számára jelent gyökeres változást. Aki nem ismeri fel ennek a tökéletes mentális átállításnak szükségességét, aki a múlt kitaposott ösvényén halad (csupán itt-ott javítva valamit az elavult világképen), az sohasem ismerheti meg a Kozmosz polidimenzionális szerkezetét. Napjainkban az anyaguralom korszakát éljük, nagy tömegek a matériát emelik oltárra, annak minél teljesebb birtoklásáért folytatnak élet-halál harcot. Az embereknek alig jut lélegzetvételnyi idejük azoknak a…

View original post 820 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: