gyógyító dialógusok

Június 5-n elindult a III. Gyógyító hét programunk. 

14925391_957077487729828_3602974233971033296_nAlapvető célunk a személyes, közösségi és társadalmi sebek közötti kapcsolatok és kölcsönhatások felismerése. A rendszerbe ágyazott folyamatok feltárása és tehetségünk, képességeink és tudásunk mentén kienegesztődő dialógus körök és család-, és rendszerállítások mentén mindezek oldáása.

Kicsi, magcsoport találkozott.
Indító csendtér, egymásra hangolódó jelenlétet követően kitettük a térbe mindazt, amit magunkkal hoztunk. Szándékot, felismerést és alapállást. Volt, aki beszélgetni, feltárni és közös szándékot teremteni jött. Volt, aki Lélek állíttás keretében tán kicsit “varázsolni” és készülő dolgozatához municiót kapni jött és voltak, akik a nyitott belső térben, az emergencia szabályai mentén készen állt a mező termésére.
Végül kérdéseinek és gondolataink azt a dimenziót fezsegették, hogy vajon minek kell történnie ahhoz, hogy a kollektiv gyógyítás témája többeket megragadhasson, hogy felismerjék, hogy a gyógyulás önmagán túlmutató terekből fakadó forrás vízére szomjazik.

Hogy míg ez a téma egy már létező szakmai közösségbe ágyazva a kíváncsiság és az ébredő szükségletek miatt érdekes lehet a közösség tagjainak, addig önmagában és önálllóan még nehéz és szinte befogadhatatlan.
Majd azt is végiggondoltuk, hogy e “törzsi” terek még sok sok ember számára nagyon fontosak, hisz bármennyire is a jövőbe mutató módszerek mentén rendeződnek össze, az itt és mostban a személy biztonságának, megszokott élet és szakmai terének keretein általában nem mutat túl és ezért könnyebben befogadható.

Majd biztosnak tűnik, hogy míg belső azonosságunk nem a lélektérben gyökeredzik, addig e körök fontosak, ám mikor már a lélektér tart meg bennünket, akkor pedig annak alapminőségéből fakad a bizonyosság közösségi tere.

Végül egy fókuszált és intuítiv térbe belépve arra jutottunk, hogy a Lélek vezette gyógyító séta, mely egyik eseményről a másikra visz bennünket, az elkötelezett jelenLétbe ágyazott figyelem és részvétel által tud mélyreható változást, ha úgy tetszik gyógyulást hozni.

Nagy izgalommal várjuk a következő 10 nap további eseményeinek gazdag kibontakozását.

RÁÉ, projektgazda, lélekvezető, www.wisdomweavers.wordpress.com

IMG_0244

Kollektív sebeink gyógyítása: Megbékélés és Teremtő Jóakarat – Healing into Wholeness

Source: Kollektív sebeink gyógyítása: Megbékélés és Teremtő Jóakarat – Healing into Wholeness

TÖRTÉNELMI SEBEINK, MEGBÉKÉLÉS, GYÓGYULÁS, 2017. JÚNIUS

Source: TÖRTÉNELMI SEBEINK, MEGBÉKÉLÉS, GYÓGYULÁS, 2017. JÚNIUS

TH meditáció Vészakh

ARIADNE GAIA

430076_305071419558247_301137121_nA meditáció kulcsmondata
Látok és mikor a szem kinyílik, minden fény.
Egy gyönyörű film e meditáció fontosságáról itt megtekinthető.

World Invocation Prayer

Május 10-én 23:44h ünnepelhetjük a Bika zodiákus teliholdját, a WÉSZAKH fesztivált, ami a három jelentős telihold-periódus második ünnepe.

„…Ez az ünnep különleges jelentőséggel bír, a legfőbb spirituális hatás napja, megszentelt esemény! E napon a megvilágosodás erői, melyek Isten szívéből áradnak, beáramlanak az emberi tudatba…..”

A három jelentős telihold-periódus második, az év legfőbb spirituális hatású ünnepe.

„….A telihold pontos órája ( 23:44h) nagyon nagy jelentőségű, mert ekkor a nap és a föld közvetlen, akadálytalan összhangban állnak. Mintha nyitva lenne egy ajtó a spirituális Hierarchia és az emberiség között, ami a tudat oly mértékű tágulását teszi lehetővé, mint semmikor máskor az év során. Intenzív erőfeszítésünkkel együttműködhetünk, hogy fokozzuk az emberiség új és szintetizáló erőkre való érzékenységét, amely erők a Vészakh ünnepe során csoportos meditációs munkával szabadíthatóak fel és áramolhatnak…

View original post 275 more words

MEGHÍVÓK

Upcoming events I am deeply involved in.
Nyitott programok, melyre lehet bejelentkezni.

I. Regular monthly MINDFUL HEARTSPACE WORKSHOPS
TUDATOS SZERTÉR műhelyek az Ars&Vita alapítvány székhelyén.
1st WEdnesday-1.Szerda:

From SoL to Soul: The Inner Path of Leadership and the Soul Qualities in Organisations
A vezetés belső útján: Mindful vezetés és szer-vezetek, ahol a Szer vezet.  – SoL 
2nd WEdnesday-2. Szerda:
Integrated Systemic Con-Stellations – Integrált RendSzer és családállítások – AGA
3rd WEdnesday-3.Szerda:
Mindful Self&Peer counselling-Éber, tudatos ön- és társ-coaching – CoCo Hungary
Minden hó 4. hétvégéje-Every 4th weekend of the month: 
Mindful week-end with constellation, cocounselling,attunement,  mindful dialogue and coaching and hiking
Éber, tudatos Jelenlét hétvége: Családállítás, társ- és önsegítés, mély, jelenlét dialógus, attunement és sétáló coaching

II. Assisting to develop a community of practice for facilitators, including the initiation to develop a Master Facilitation training program – TÉRTEREMTŐ FACILITÁTOROK MAGYAR TÁRSASÁGA  és ennek egyik szerves egysége a két-nyelvű, Duna medencei régióra fókuszáló Mester Facilitátor képző.

III.Healing into Wholeness
– a complex multidimensional program, now in its 3rd year where Collective Healing and Social Transformation enhanced by deepening cooperation and healing journey in the CARPATHIAN-PANNONIAN BASINS.
Kollektiv sebeink gyógyulása a társadalom kiTELJESedése érdekében. 
A múlt temetése és a jövő megjelenítése.

June

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SzEPTEMBER

 

COLLECTIVE HEALING for a MINDFUL SOCIETY Társadalmi gyógyulás egy értő, tudatos közösségben

Társadalmunk szétforgácsolódott. Ilyen térben nem lehet alkotó, teremtő életet élni.
2016. október 27, és 28-29. Budapest,  MEGHÍVÓ-2016-magyar és INVITATION-2016

meghivo-2016-magyar

Mi a teendő tehát?
Visszafele lenne az előre? A régi idők értékrendje mentén újrafoltozni egy társadalmat – szerintem – nem lehet.
Marad hát a jövőteremtő, megújult, átalakult értékszövedékben kibontakozó új társadalom. A szakrális demokrácia erőtere, ahol a hier-archia=a szellemi, spiriutális rend nem a társadalmi előjogokban,az egyenlőtlenségeket növelő és hatalmi viszonyokkal visszaélő “elit” uralmában, hanem a közjó szolgálatát, elköteleződést élő, megújult demokráciában értékeit, spirituális értékrendjét kibontakoztatni képes társadalom.

Ennek szolgálatát szem előtt tartva indítottuk 2015-ben a Gyógyuló Társadalom-Gyógyító dialógusok projektünket, amely a mi hatósugarunkon belül-ie. a Kárpátok Duna-Tisza közét átölelő régióban törekszik a megbékélést hozó együttérző társadalom kibontakoztatására.
Ennek egyik alapvető lépése: a közösséget, össz-társadalmunkat a múlt sebeiből, traumáiból holisztikus megközelítésben, a mélytudatot is behívó erőtérben feltáró és gyógyulást hozó értő, odafigyelő társadalmi gyógyulás, amely a szeretet tereiben – SzerTerekben országszerte kibontakozni képes közösségekben nyilvánul meg és évente egyszer találkozik egy közös térben.

invitation-2016

 

 

 

WisdomWeavers for Mindful Societies

flyer-2016

View original post

Ponder on this

Racism-Environmentalism-The Nordic White race

It so much underlies my experience from the early 90s in a Canadian reservation, later in Maori land, and thus all reminded with of Eastern Europe as well…. Painful, and hard not to see links due to major misunderstanding about the role of any white person, esp. the Germanic – ‘ Indo European” kind…
So much to do …so much to ponder on and heal…

MindfulPresence & WisdomWeaving 2015

July 24-26. MindfulPresence nad Deep Listening,Walking the Path of Inner Work
Summer Retreat for Educators, Leaders and All to learn and heal and co-create by mindfulness and systems intelligence, constellation and co-coaching.
……………………………………………………………………………………………………………………..
June 4th–Ethical Prize Winners Forum of the P&P – closing lecture given
June 18th – 7 Ray systems and the understanding of our changing world – a training for SMEs’leaders and HR people
triple-spiral-labyrinth-variant
banner1

For Leaders and Organisations-SoL Academy event

June 26. Action Conference
June 26-28.
Mindfulness in Leadership, training in retreat

For WisdomWeavers

APRIL 10-13th, Love in Nature-Love in Life
It may be still in time for some of you to join us at our 1st event of WisdomWeaving , this time in Bulgaria, inspired by the teachings and loving presence of B.Douno, their great Master. We dointend to apply the spirit and the process of the FourFold Way in hosting ourselves and hosting others as well…

Karpat_medence_vizrajza_nagyAUGUST 17-24th Summer Retreat: MindfulPresence and WisdomWeaving – a week dedicated to inner work, co-weaving and generative spaces for co-creation. ( mindfulness practices, such as MbSR, co-counselling, shamanic counselling, bohmean dialogue and co-presencing:  healing-learning and hosting
This event IS open for contributions ahead of time as well as in the actual process of the WW event. AoH and WisdomWeaving as part of our annual event of our ongoing DunaSpirit – MindfulDialogue
Hole_in_flag_-_Budapest_1956

OCTOBER 23-25th Healing History: Process Work and Deep Dialogue – it is a program that has been brewing since last year January-as the pain and trauma of WWi and WWII as well as the overshadowing presence of Stalinism and its reaction by the 1956. October revolution in Hungary, and the complexand intricate relationship web of Western and Eastern Europe  – it is all present in our daily mindset that drives the quality of our relationships, decisions and precepcions. HEALING and LEARNING Our Histrory to enable ourselves to Hospice the Past and Welcome the Future.

 For Educators and Facilitators
MARCH 18-20th: eFect congress

I have had a great opportunity to run a 2.5 day AoH event by the invitation of some other Hungarian AoH members who hosted the the annual gathering for EFect, a group of ca. 36 people from 6 countries. Our event was embedded in their week long congress in March… the method was new for most of the participants  and at the same time they had an opportunity to experience participation, sharing and cooperation in a way which they have been wanting to offer in their work with ” bad kids” as the subtitle for the evnt was formalized by them. Kids whom others find difficult to love.

MAY 29-31. Schools That Live – TérTeremtő facilitálás-The Art of  Developing Schools as Living Systems – an event to experience AoH:Meaningful Conversations that Matter.