EL-HÍVATÁS

0Tevékenységem: Gyógyító-Térteremtő-Tanító
Healer-Facilitator-Host & Teacher
Holisztikus coach és facilitátor és metafizika tanító és napjainkban társadalmi gyógyítás. Budapesten, Remeteszőlősön élek és itthon és külföldön egyaránt aktív szakmai életet élek.

Az elmúlt 30-35 év során életem vezérfonala a Kelet-Nyugat mezsgyéjén kialakítható együttműködés és tudás átadás, melyet a társas-lét és közösségi tudat erősít, az autonómia és együttműködés szerves jelenléte gazdagít.

 Belső utam:
1975 óta Sínai Magdolna (Wictor Charon) és Szepes Mária tanítványaként ráléptem a rejtett ösvényre. Mindkettejüket, különösen Magdi nénit haláláig elkísértem. 2000-ben, mikor is Charon hagyatékának örzőjeként a fonalat tovább vittem. Eközben 1988-ban megismerkedtem két másik szellemi iskolával, az Emissary közösséggel és A.A.Bailey tanításaival.  Az Emissaryktől – az attunement mellett – , és Charon és Magdi nénitől is leginkább azt tanultam sokféle és változatos formában, hogy ” a spiritualitás annyit ér, amennyit képes vagyok megjeleníteni, életemmel láttatni.” Bailey tanítása számomra a legkomplexebb megértési mezőt adja és most már 1990. óta Gill Wright hazai behívója és tolmácsolójaként az Ősi Bölcsesség és napjaink pszichológiája és tudománya közötti hidakat építem.
A 90-s évek a belső építkezés ideje, benne két év Gyógyító képzés Franciaországban, 2 év éber hipnózis a ZIST-ben, Németországban, 18+ év Gill Wrighttal, vibrációs és holisztikus gyógyászat és metafizika tanárképző.
Családállítás kiképző Peter Orbannal és kiegészítés W.Nelles-szel, presencing via mindfulness and dialogue from MIT and Senge, and O.Scharmer and J.Kabat-Zinn. Transzpersonális látásmódomat B.Bishoptól,A.Mindelltől.

Külső szolgálatom:
1983-ban elindítottuk az International House-t, IH, melynek szakmai vezetője voltam miközben a Közgazdasági egyetem Angol tanszékének oktatója.
1988-ban szakmai fejlődésem során az angliai Surrey egyetemen, a John Heron alapította Human Potential Research Group keretében a személyes és szakmai fejlődés szintézisét és a pszichológiai-transzperszonális alapú fejlődés kereteit, módszertanait megismertem.

Mindezzel gazdagodva hazatérem és “belső rendszerváltásom” után új területekre léptem: tanácsadás, támaszadás, tréningek, tudatosság- és közösségfejlesztő munka. Röviden a belső és külső dimenziókat nyitogattam és nyitogatom azóta is számos módszertani térben.

1989-ben néhány coco-s barátunkkal, ie. co-counselling, létrehoztuk a CoCounselling Védőháló alapítványt, amely mostanában nem nagyon aktív, bár a co-co önszerveződő élete mindig megújulást hoz sokunknak.
Szepes Máriával és W.Charon
özvegyével, akiktől 1976 óta tanulom az életet, közösen létrehoztam az Ariadne Gaia Alapítványt, 1989, ahol Rohánszky Magdával közösen számos innovatív és új kezdeményezés bevezetői, meghonosítóivá lettünk.

Majd meghívást kaptam egy spirituális cselekvés alapú közösségbe az USA-ba, az Emissary International, amely nem csupán a intentional közösség, a közösségi szolgálat útját mutatta meg, hanem számos új világ tudati hálóba is bekötött. Ezen a szálon keresztül eljutottam az MIT egyetem, Boston,Üzleti iskolájában a Tanuló szervezetek tanszék Dialógus facilitátor és szervezetfejelsztő képzésére  és ott tanultam 1992-1994 között.  Azóta tudatosan törekszem a mély dialógus bohmi értelmezésében tudás-tereket kialakítani a személyes, a közösségi és az üzleti-szervezeti körökben egyaránt. Mindennek hatására egy másik alapítvány, intézet és közösség, Society for Organisational Learning Globális közösségébe ágyazódó hazai munka kísérte.1998-2000 között nemzetközi steward, majd 2010-2014 között a Globális közösség vezetői testületének tagja.

Számos hazai fejlesztő közösség létrehozásában bábáskodtam, mint a co-counseling, asszertivítás,a hét sugár metafizika, a dialógus és módszertani elágazásai, pl. Juanita Brown vezérelte World café, Art of Hosting.
Az elmúlt 10 év a kollégákkal létrehozott Tanulószervezetek a fenntarthatóságét alapítvány és annak SoL Intézete és a SoL Hu Civil társaság.

Az eddigiek szintézise és szakmai egysége a

A DunaSpirit és JelenLét központok, bennük a WisdomWeaving és a Healing by MindfulPresence ( Gyógyító jelenLét)  munka a személyes, közösségi és társadalmi gyógyulásba. 
1987-ben egy belső hang Londonban erősen megszólalt bennem. Healer/gyógyító és facilitátor/térteremtő leszek.  Két addig teljesen ismeretlen fogalom élettere nyílt ki bennem. azt hiszem az elmúlt évtizedek ennek szolgálatában teltek. 
A mélyebb dimenziókat keresve transzperszonális megközelítések (mint a Hellinger alaú rendszerállítás, a Mindell féle mély demokrácia vagy épp a társas álmodás  módszerei)  gazdagítják munkámat, amely jelenleg arra fókuszál, hogy a közösségi tudat, az együttműködés és  a szakrális fenntarthatóság  Duna menti térségben  feléledjen és megerősödjék  egy holisztikus, az emberi és Gaia teljességét szolgáló fenntartható Európában, ahol hazánk és tágabb régiónk szerves növekedés és fejlődés élettere lehet ismét és újra.  Itt sikerül térségi keretben, az egyén és a közösség és a természet ölelésében ötvözni és szintézisben megjeleníteni az eddig tanultakat M.Gimbutas és a Hagyomány, az Új Tudományok és az spirituális alapú transzperszonális pszichológia (öko-spirituális) egységes tereiben.
Tanultam édesanyámtól, Visy Judittól, kitartást, belső rendet, elköteleződést és önzetlen odaadást, Szepes Máriától és testvérétől, W.Charontól, kinek hagyatékát gondozgatom, a szellem szabadságát, Sinai Magdolnától a szolgálat szabadító erejét, Mary Corrtól, kíváncsiság és folyamatos belső munka, John Herontól, a személyes és a transzperszonális, az egyéni és a közösségi munka egységét, Gill Wrighttól hogy a jelenségek mögötti tudati világot keressem és az intuícióban rejlő tudás lehetőségét ápoljam. Beáta Bishoptól és Kemény Katalintól a régiek tudásának tiszteletét, a pontos és gazdagon megmutatkozó szellemi-lelki tereket, Rohánszky Magdától, az elkötelezett munka és szolgálat értékteremtő erejét, csoporttagjaimtól a bizalmat és megnyílást és az érzelmi munka és a személyes éber reflexió mindenkori fontosságát, hogy az elme csapdáit kikerülhessem és megerősíthessem a személyes jelenlét általi szolgálatot,  a társas és partnerviszonyokban rejlő fejlődés erejét.  Külföldi útjaim után mindig a hazatérés örömét és a szolgálat ismételt szükségét ismerem meg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: