Új Eon
Ez a változás, vagy inkább átalakulás sokakban a bizonytalanság, értetlenség vagy épp a növekvő kíváncsiság számos kérdését hívja életre. Megadatott nekem, hogy az elmúlt 40-45 évemben, először épp az Új Eon könyv szerzőjének, V.Charon szellemi közösségének, majd számos kulcsfontosságú találkozásnak és társulásnak köszönhetően lélekben felkészülhettem erre a sorsfordító időszakra. Mindennek és belső elhívásomnak köszönhetően az elmúlt 30-35 évben, fokozatos fejlődésem, kibontakozásom és munkám EZT hivatott szolgálni.
Itt az idő, hogy integrált, összehangolt és együttműködő szándékkal összeszőjük tapasztalatunkat és tudásunkat egy magasabb tudatosság minőségében. Erre égetően nagy szükség van. Itt az Új Eon műhelyben és más szervezeteimmel is erre köteleződöm el, személyes felajánlásaim, programjaim, el- és behívásaim mind ezt akarják szolgálni.

MUNKÁMAT ÉS ÉLETEMET 3 FÓKUSZ TÖLTI BE
E három kiemelt terület természetesen szerves kölcsönhatásban van egymással.

A tanulás születésünk első pillanatától velünk van. Egy belső, evolúciós késztetés arra, hogy tudatosságunka cselekedetek és élettapasztalatok tükrében, folyamatos kibontakozásban kapcsolódjék az egy nagy egészhez. Tanulás akkor történik, mikor képessé válunk és olyan tudás birtokába kerülünk, amely életünk minőségét átalakítja, és a nagyobb egészhez, a bennünket körülvevő rendszerekhez illeszkedve új tudatossági szintre emel bennünket.


Gyógyulás a teljesség fele.
” s, akinek szép a lelkében az ének, az hallja csak mások énekét is szépnek…”
Gyógyulásunk folyamata azt jelenti, hogy lelkünk vezérlete, sugallata által személyiségünk egész-séges terében szolgálhassunk belső hívásunk szavát követve.

Vezetés
“Az én vezérem belülről vezérel…” – e gondolat mentén mindenki, kivétel nélkül mindenki dolga, hogy önnön életének vezetőjévé válhasson összhangban a körülötte lévő világ kiteljesedésének törvényeivel. Ugyanakkor számos embernek megadatott, hogy mások szolgáló vezetőjévé váljon. Az ő kihívásuk speciális és nem mindig könnyű. Napjainkban pedig különösen nagy felelősség vezetőként helyünket megállni a világban, szervezeteink-közösségeink élén.